Element tekst:Begrip

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Begrip> is de combinatie van een <tekst:Term> en de bijbehorende <tekst:Definitie> daarvan.

Informatie

Voorbeeld

Zie voorbeeld bij tekst:Begrippenlijst.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:LiNummerElement tekst:TermElement tekst:Definitie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Definitie, Element tekst:LiNummer, Element tekst:Term
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'