Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:ArtikelgewijzeToelichting bevat de toelichting op specifieke onderdelen (meestal de artikelen) van een regeling of een besluit.

Informatie

Een <tekst:ArtikelgewijzeToelichting> zal in de meeste gevallen onderdeel zijn van de <tekst:Toelichting>.

Daarnaast kan het element <tekst:ArtikelgewijzeToelichting>, indien de toelichting geen algemeen deel heeft ook direct onderdeel van een van de vier typen regeling zijn of onderdeel van een besluit. In het eerste geval is de artikelsgewijze toelichting onderdeel van de te consolideren tekst, in het tweede geval niet.

Het element <ArtikelgewijzeToelichting> wordt geplaatst binnen een element tekst:Toelichting:

 • Wanneer de toelichting bestaat uit een algemeen deel EN een artikelgewijs deel

Is de toelichting uitsluitend artikelgewijs dan kan dit direct als <ArtikelgewijzeToelichting> worden opgenomen – in dat geval dus niet binnen een element tekst:Toelichting.

Voorbeeld structuur binnen Toelichting

<Toelichting>
 <Kop> ... </Kop>
 <AlgemeneToelichting>
  <Kop> ... </Kop>
 </AlgemeneToelichting>
 <ArtikelgewijzeToelichting>
  <Kop>
   <Opschrift>Artikelsgewijze Toelichting</Opschrift>
  </Kop>
  <Divisie>
   <Kop> ... </Kop>
  <Inhoud>
   <Al> ... </Al>
  </Inhoud>
 </Divisie>
  ....
 </ArtikelgewijzeToelichting>
</Toelichting>
  

Voorbeeld binnen regeling

<RegelingKlassiek>
 ...
 <ArtikelgewijzeToelichting>
  <Kop>
   <Opschrift>Artikelsgewijze Toelichting</Opschrift>
  </Kop>
  <Divisie>
   <Kop> ... </Kop>
  <Inhoud>
   <Al> ... </Al>
  </Inhoud>
 </Divisie>
  ....
 </ArtikelgewijzeToelichting>
</RegelingKlassiek>
  

Voorbeeld binnen besluit

<BesluitKlassiek>
 ...
 <ArtikelgewijzeToelichting>
  <Kop>
   <Opschrift>Artikelsgewijze Toelichting</Opschrift>
  </Kop>
  <Divisie>
   <Kop> ... </Kop>
  <Inhoud>
   <Al> ... </Al>
  </Inhoud>
 </Divisie>
  ....
 </ArtikelgewijzeToelichting>
</BesluitKlassiek>
  
Informatiemodel Artikelgewijze toelichting op besluit (entiteit), Artikelgewijze toelichting op regeling (entiteit)
Verwijzingen tekst:AlgemeneToelichting
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:InleidendeTekstElement tekst:DivisieElement tekst:Divisietekst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:InleidendeTekst, Element tekst:Kop
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'