Element tekst:Artikel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het onderdeel tekst:Artikel bevat regeltekst in het geval van Artikelstructuur (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.54 lid 1): Het lichaam van een regeling wordt vervat in een of meer artikelen.

Een artikel kan worden onderverdeeld in leden (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.58).

Informatie

Het element <tekst:Artikel> is niet bedoeld voor wijzigingsbepalingen. Voor wijzigingsbepalingen is het element tekst:WijzigArtikel te gebruiken.

Voorbeeld Artikel

<Artikel wId="mn002_1.0__chp_1__subchp_1.1__art_1.1"
     eId="chp_1__subchp_1.1__art_1.1">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>1.1</Nummer>
  <Opschrift>(begripsbepalingen)</Opschrift>
 </Kop>
 <Inhoud>
  <Al>Bijlage I bij deze regeling bevat begripsbepalingen voor 
  de toepassing van deze regeling.
  </Al>
 </Inhoud>
</Artikel>
   
  

Voorbeeld Artikel/Lid

<Artikel wId="mn002_1.0__chp_1__subchp_1.1__art_1.1"
     eId="chp_1__subchp_1.1__art_1.1">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>1.1</Nummer>
  <Opschrift>(begripsbepalingen)</Opschrift>
 </Kop>
 <Lid wId="mn002_1.0__chp_1__subchp_1.1__art_1.1__Para_1"
    eId="chp_1__subchp_1.1__art_1.1__para_1">
  <LidNummer>1</LidNummer>
  <Inhoud>
   <Al>Bijlage I bij deze regeling bevat begripsbepalingen voor 
   de toepassing van deze regeling.</Al>
  </Inhoud>
 </Lid>
 <Lid wId="mn002_1.0__chp_1__subchp_1.1__art_1.1__para_2" 
    eId="chp_1__subchp_1.1__art_1.1__para_2">
  <LidNummer>2</LidNummer>
  <Inhoud>
   <Al>Bijlage I bij deze regeling bevat begripsbepalingen voor 
   de toepassing van deze regeling.</Al>
  </Inhoud>
 </Lid>
</Artikel>
   
  
Informatiemodel Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit)
Verwijzingen tekst:Lid, tekst:WijzigArtikel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:LidElement tekst:Inhoud
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Inhoud, Element tekst:Kop, Element tekst:Lid, Element tekst:Vervallen
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'