Element tekst:AlgemeneToelichting

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De specifieke bijlage tekst:AlgemeneToelichting bevat de algemene toelichtende tekst op de regels.

Informatie

Voorbeeld

   
<Toelichting eId="recital" wId="mn002_1.0__recital">
 <Kop>
  <Opschrift>TOELICHTING</Opschrift>
  <Subtitel>TOELICHTING BIJ OMGEVINGSREGELING</Subtitel>
 </Kop>   
 <AlgemeneToelichting eId="recital__genrecital" wId="mn002_1.0__recital__genrecital">
  <Kop>
   <Opschrift>Algemene Toelichting</Opschrift>
  </Kop>
  <Divisietekst>
   <Kop><Opschrift>Samenvatting</Opschrift></Kop>
   <Inhoud>
    <Al>De Omgevingsregeling (deze regeling) bevat regels voor het gebruik van
      de Omgevingswet (de wet) en de vier algemene maatregelen van bestuur (de
      AMvB’s) in de praktijk. Deze regels betreffen zes thema’s: de aanwijzing
      en geometrische begrenzing van locaties, regels voor het uitvoeren van
      activiteiten, gegevensverstrekking, meet- en rekenregels voor besluiten,
      monitoring en informatie, en financiële bepalingen.</Al>
    <Al>Meer tekst.</Al>
   </Inhoud>
  </Divisietekst>
 </AlgemeneToelichting>
</Toelichting>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:InleidendeTekstElement tekst:DivisieElement tekst:Divisietekst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:InleidendeTekst, Element tekst:Kop
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'