Element tekst:Aanhef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De tekst:Aanhef bevat het blok tekst aan het begin van een regeling of besluit.

Informatie

Voor de opbouw van een regeling zie: Aanwijzingen voor de regelgeving § 3.5.

Voorbeeld


   
   <Aanhef eId="formula_1" wId="formula_1">
    <Al>De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,</Al>
    <Considerans>
     <Al>Gedaan, mede namens ...;</Al>
     <Al>Gelet op ..;</Al>
    </Considerans>
    <Afkondiging>
     <Al>Besluit:</Al>
    </Afkondiging>
   </Aanhef>
   
  
Informatiemodel Aanhef (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:AlElement tekst:LijstElement tekst:ConsideransElement tekst:Afkondiging
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afkondiging, Element tekst:Al, Element tekst:Considerans, Element tekst:Lijst
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'