Attribuutgroep: tekst:agTableGroup

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agTableGroup bevat de set attributen waarmee de weergave van een tabel-groep kan worden beïnvloed.

Informatie
Attributen
 • @align - verplicht - Waardelijst:
  left

  Tekst wordt links uitgelijnd voor de cellen (<tekst:entry>) binnen <tekst:tgroup>, tenzij op lager niveau anders gespecificeerd wordt.

  right

  Tekst wordt rechts uitgelijnd voor de cellen (<tekst:entry>) binnen <tekst:tgroup>, tenzij op lager niveau anders gespecificeerd wordt.

  center

  Tekst wordt gecentreerd uitgelijnd voor de cellen (<tekst:entry>) binnen <tekst:tgroup>, tenzij op lager niveau anders gespecificeerd wordt.

  justify

  Tekst wordt over de breedte van een cel uitgelijnd (<tekst:entry>) binnen <tekst:tgroup>, tenzij op lager niveau anders gespecificeerd wordt.

  char

  Tekst wordt uitgelijnd op de positie van het karakter dat in het attribuut @char is gespecificeerd.

 • @char - optioneel - Type: xs:string - Uitlijningsteken. Instelling voor cellen die in deze kolom beginnen. Als uitlijning van tekens is opgegeven, is de waarde het enkele uitlijningsteken voor alle impliciete @char-waarden voor invoer direct in de kolom. Moet gecombineerd met het attribuut @charoff worden gebruikt.
 • @charoff - optioneel - Type: xs:positiveInteger - Horizontale positie van het uitlijnings-teken wanneer @align = 'char'. Voor het uitlijnen op tekens - zoals: een komma "," - op tekst. De horizontale verschuiving is het percentage van de huidige kolombreedte links van het uitlijnings-teken. Deze waarde moet een getal zijn, groter dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 100.
 • @cols - verplicht - Type: xs:positiveInteger - Het aantal kolommen in de groep. De waarde van dit attribuut moet een geheel getal zijn, en groter dan nul.
 • @colsep - optioneel - Type: tekst:dtNulOfEen - Het attribuut @colsep geeft aan of voor een kolom een verticale lijn tussen de kolom en de opvolgende kolom moet worden geplaatst. Als @colsep niet nul is, wordt een lijn geplaatst; indien nul, dan wordt de belijning niet getoond. Deze instelling wordt genegeerd voor de linkerzijde van de eerste kolom en de rechterzijde van de laatste kolom van de tabel, omdat voor die posities de @frame instelling voor de hele tabel van toepassing is.
 • @rowsep - optioneel - Type: xs:dtNulOfEen - Het attribuut @rowsep geeft aan of voor een rij (<tekst:row>) een horizontale lijn tussen de rij en de opvolgende rij moet worden geplaatst. Als @rowsep niet nul is, wordt een lijn geplaatst; indien nul, dan wordt de belijning niet getoond. Deze instelling wordt genegeerd voor de laatste rij van de tabel, omdat voor die positie de @frame instelling voor de hele tabel van toepassing is.

Voorbeeld

Zie voor een voorbeeld het voorbeeld bij het element <tekst:table>.

Informatiemodel
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
align Simple Type tekst:wlTableAlignHorizontal required
char optional
charoff xs:positiveInteger optional
cols xs:positiveInteger required
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional