Attribuutgroep: tekst:agTableEntry

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agTableEntry bevat de set attributen waarmee de weergave van een cel binnen een tabel kan worden beïnvloed.

Informatie
Attributen
 • @align - optioneel - Waardelijst:
  left

  Tekst wordt links uitgelijnd voor de cel (<tekst:entry>).

  right

  Tekst wordt rechts uitgelijnd voor de cel (<tekst:entry>).

  center

  Tekst wordt gecentreerd uitgelijnd voor de cel (<tekst:entry>).

  justify

  Tekst wordt over de breedte van een cel uitgelijnd (<tekst:entry>).

  char

  Tekst wordt uitgelijnd op de positie van het karakter dat in het attribuut @char is gespecificeerd.

 • @char - optioneel - Type: xs:string - Uitlijningsteken. Te gebruiken bij de cel (<tekst:entry>) indien dit afwijkt van de waarde voor de kolom. Moet gecombineerd met het attribuut @charoff worden gebruikt.
 • @charoff - optioneel - Type: xs:positiveInteger - Horizontale positie van het uitlijningsteken wanneer @align = 'char'. Te gebruiken bij de cel (<tekst:entry>) indien dit afwijkt van de waarde voor de kolom. De horizontale verschuiving is het percentage van de huidige kolombreedte links van het uitlijningsteken. Deze waarde moet een getal zijn, groter dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 100.
 • @colname - optioneel - Type: xs:NMTOKEN - Identifier van een kolom, gebruikt om de positie of het horizontale bereik van kolommen in een rij op te geven door middel van verwijzing in @colname, @namest en / of @nameend. Deze waarde kan hetzelfde zijn als @colnum voorafgegaan door "col".
 • @colsep - optioneel - Type: tekst:dtNulOfEen - Het attribuut @colsep geeft aan of voor een kolom een verticale lijn tussen de kolom en de opvolgende kolom moet worden geplaatst. Als @colsep niet nul is, wordt een lijn geplaatst; indien nul, dan wordt de belijning niet getoond. Deze instelling wordt genegeerd voor de linkerzijde van de eerste kolom en de rechterzijde van de laatste kolom van de tabel, omdat voor die posities de @frame instelling voor de hele tabel van toepassing is. Te gebruiken bij de cel (<tekst:entry>) indien dit afwijkt van de waarde voor de kolom.
 • @morerows - optioneel - Type: xs:positiveInteger - Voor verticale overspanning van een cel (<tekst:entry>) over meerdere rijen (<tekst:row>). De waarde is het aantal rijen gerekend vanaf de bovenste initiërende cel voor de overspanning.
 • @nameend - optioneel - Type: xs:NMTOKEN - Voor horizontale overspanning van meerdere naast elkaar gelegen cellen (<tekst:entry>). @nameend bevat de identifier van de laatste kolom voor de overspanning.
 • @namest - optioneel - Type: xs:NMTOKEN - Voor horizontale overspanning van meerdere naast elkaar gelegen cellen (<tekst:entry>). @nameest bevat de identifier van de eerste kolom voor de overspanning. De waarde van @namest is gelijk aan de waarde van @colname.
 • @rotate - optioneel - Type: tekst:dtNulOfEen - Wanneer de waarde voor het attribuut @rotate op "1" wordt gezet dan wordt de inhoud van de cel (<tekst:entry>) 90˚ rechtsom gedraaid (met de klok mee).
 • @rowsep - optioneel - Type: - tekst:dtNulOfEen - Het attribuut @rowsep geeft aan of voor een rij (<tekst:row>) een horizontale lijn tussen de rij en de opvolgende rij moet worden geplaatst. Als @rowsep niet nul is, wordt een lijn geplaatst; indien nul, dan wordt de belijning niet getoond. Deze instelling wordt genegeerd voor de laatste rij van de tabel, omdat voor die positie de @frame instelling voor de hele tabel van toepassing is. Te gebruiken bij de cel (<tekst:entry>) indien dit afwijkt van de waarde voor de rij.
 • @valign - optioneel - Waardelijst:
  top

  Tekst wordt verticaal aan de bovenkant van een cel uitgelijnd.

  middle

  Tekst wordt verticaal in het midden van een cel uitgelijnd.

  bottom

  Tekst wordt verticaal aan de onderkant van een cel uitgelijnd.

Voorbeeld

Zie voor een voorbeeld het voorbeeld bij het element <tekst:table>.

Informatiemodel
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
align Simple Type tekst:wlTableAlignHorizontal optional
char xs:string optional
charoff xs:positiveInteger optional
colname xs:NMTOKEN optional
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
morerows xs:positiveInteger optional
nameend xs:NMTOKEN optional
namest xs:NMTOKEN optional
rotate Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
valign Simple Type tekst:wlTableAlignVertical optional