Attribuutgroep: tekst:agTable

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agTable bevat de set attributen waarmee de weergave van een tabel kan worden beïnvloed.

Informatie
Attributen
 • @colsep - optioneel - Type: tekst:dtNulOfEen - Het attribuut @colsep geeft aan of voor een kolom een verticale lijn tussen de kolom en de opvolgende kolom moet worden geplaatst. Als @colsep niet nul is, wordt een lijn geplaatst; indien nul, dan wordt de belijning niet getoond. Deze instelling wordt genegeerd voor de linkerzijde van de eerste kolom en de rechterzijde van de laatste kolom van de tabel, omdat voor die posities de @frame instelling voor de hele tabel van toepassing is.
 • @frame - optioneel - Waardelijst:
  top

  Alleen aan de top van de tabel wordt een horizontale lijn geplaatst.

  bottom

  Alleen aan de onderkant van de tabel wordt een horizontale lijn geplaatst.

  topbot

  Zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van een tabel wordt een horizontale lijn geplaatst.

  all

  Er wordt een kader of rondom de buitenste randen van de tabel geplaatst.

  sides

  Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van een tabel wordt een verticale lijn geplaatst.

  none

  Er wordt geen kader of andere belijning geplaatst aan de buitenste randen van de tabel.

 • @pgwide - optioneel - Type: tekst:dtNulOfEen - Indien de waarde '0' is dan wordt de tabel binnen de tekst-marges (broodspiegel) van de pagina geplaatst. Is de waarde "1" dan wordt de tabel over de hele pagina geplaatst, buiten de tekst-marges.
 • @rowsep - optioneel - Type: tekst:dtNulOfEen - Het attribuut @rowsep geeft aan of voor een rij (row) een horizontale lijn tussen de rij en de opvolgende rij moet worden geplaatst. Als @rowsep niet nul is, wordt een lijn geplaatst; indien nul, dan wordt de belijning niet getoond. Deze instelling wordt genegeerd voor de laatste rij van de tabel, omdat voor die positie de @frame instelling voor de hele table van toepassing is.
 • @tabstyle - optioneel - Type: xs:NMTOKEN - De optie om een voorgedefinieerde stijlnaam voor een tabel weergave op te geven. Deze definitie is geen onderdeel van de XML zelf, en is afhankelijk van de implementatie die de weergave realiseert.
 • @orient - optioneel - Type: - Waardelijst:
  port
  De tabel wordt afgebeeld als "portrait" dat wil zeggen staande op de pagina, waarbij de hoogte groter is dan de breedte. Dit is de default afhandeling indien de waarde ontbreekt.
  land
  De tabel wordt afgebeeld als "landscape" - of oblong - dat wil zeggen liggende op de pagina, waarbij de hoogte kleiner is dan de breedte.

Voorgedefinieerde tabelstijlen

Twee typische tabelstijlen (@tabstyle)zijn momenteel te gebruiken voor tabellen. Deze stijlen zijn geen onderdeel van de STOP-standaard maar kunnen wel worden gebruikt. De stijlen zijn:

zebra1
De rijen hebben om en om blauwe of witte achtergrond. Deze stijl kan niet worden gebruikt wanneer in een tabel verticale overspanning (@morerows) wordt gebruikt.
xml1
De tabel is voorzien van zwarte belijning en een witte achtergrond.
Informatiemodel
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
frame Simple Type tekst:wlTableFrame optional
orient Simple Type tekst:wlTableOrientatie optional
pgwide Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
tabstyle xs:NMTOKEN optional