Attribuutgroep: tekst:agInlineTekstAfbeelding

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agInlineTekstAfbeelding bevat attributen ter ondersteuning van het element <tekst:InlineTekstAfbeelding>. Het beschrijft eigenschappen van de InlineTekstAfbeelding en instructies voor de verbeelding ervan.

Informatie

Deze attributen worden ook gebruikt door attribuutgroep tekst:agIllustratie en zijn daarmee ook van toepassing op tekst:Illustratie.

Definities zoals gebruikt in de tekst hieronder

afbeeldingsbestand
het fysieke bestand waarin de afbeelding is geserialiseerd
tekst:Illustratie
de codering in STOP-XML van de aanroep van een het afbeeldingsbestand, met bijbehorende attributen. Hiervoor kan ook tekst:InlineTekstAfbeelding worden gelezen.
afbeelding
de weergave van het afbeeldingsbestand in de output in een van de publicatieformaten (PDF, HTML, ...)
Attributen
 • @alt - optioneel in XSD, maar sterk aangeraden - Type: xs:string - Alternatieve tekstuele representatie te gebruiken wanneer een toepassing een illustratie niet kan tonen. Vergelijkbaar met HTML @alt. De "Digitale toegankelijkheidseisen" voor niet-tekstuele content, die gebaseerd zijn op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, schrijven voor dat een afbeelding zoveel als mogelijk van een "adequate beschrijving" moet worden voorzien.
 • @breedte - verplicht - Type: xs:positiveInteger - Het aantal horizonale pixels aanwezig in het afbeeldingsbestand
 • @hoogte - verplicht - Type: xs:positiveInteger - Het aantal horizonale pixels aanwezig in het afbeeldingsbestand
 • @dpi - verplicht - Type: xs:positiveInteger - "Dots per inch"; De eenheid te gebruiken om de omvang van een de afbeelding te bepalen. Deze eenheid wordt ook wel ppi (pixels per inch) genoemd. Zie hieronder bij "Berekenen van de grootte van een afbeelding" hoe @breedte, @hoogte en @dpi moeten worden toegepast in het specificeren van de afbeeldingsgrootte.
 • @formaat - verplicht - Het MIME-type van het afbeeldingsbestand. Dit is niet gelijk aan of hoeft niet te corresponderen met de gebruikte extensie van de bestandsnaam, al is dat wel staande praktijk. Zie voor de waardelijst en de uitleg daarvan hieronder bij "Formaat".
 • @naam - verplicht - Type: xs:string - De exacte bestandsnaam inclusief extensie van het aangeleverde afbeeldingsbestand.
 • @kleur - optioneel - Boolean (0 of 1) die aangeeft of de afbeelding in zwart/wit is of kleur heeft. Dit attribuut wordt niet gebruikt in de verwerking van STOP-afbeeldingen; het gebruik wordt derhalve afgeraden.. De waardes betekenen:
  • waarde '0': de afbeelding is zwart/wit.
  • waarde '1': de afbeelding heeft kleur.
 • @schaal - optioneel - Type: xs:string - het gewenste percentage van de schaling van de originele afbeelding. Dit attribuut wordt niet gebruikt in de verwerking van STOP-afbeeldingen; het gebruik wordt derhalve afgeraden..

Berekenen van de grootte van een afbeelding

Uitgangspunt voor de afbeelding van een <tekst:Illustratie> is dat een afbeeldingsbestand met voldoende kwaliteit aangeleverd wordt zodat deze zonder verdere verwerking kan worden opgenomen in de PDF (volgens PDF/A-1a) die gemaakt wordt voor de officiële bekendmaking in de Staatscourant. De regels om dit te bereiken zijn

 1. Het attribuut @hoogte van <tekst:Illustratie> MOET gelijk zijn aan het aantal verticale pixels in het afbeeldingsbestand.
 2. Het attribuut @breedte van <tekst:Illustratie> MOET gelijk zijn aan het aantal horizontale pixels in het afbeeldingsbestand.
 3. De afbeelding moet een resolutie hebben van 300 ppi of hoger: Het @dpi van <tekst:Illustratie> MOET dus groter of gelijk aan 300 zijn.
 4. De maximale hoogte van een afbeelding is 240mm
 5. De maximale breedte van een afbeelding is 155mm
 6. Een afbeeldingsbestand bevat geen transparantie

Een afbeeldingsbestand dat aan deze eisen voldoen kan ook automatisch worden verwerkt in HTML-verschijningsvormen.

De afbeeldingsbestanden worden geschaald afgebeeld in PDF en HTML op basis van de in <tekst:Illustratie> gecodeerde @hoogte, @breedte en @dpi. Hierbij is de hoogte-breedte-ratio constant; met andere worden, er wordt alleen proportioneel geschaald.

Een voorbeeld van een afbeeldingsgrootte voor dpi = 300

300 dpi px inch mm
hoogte 1200 4 101,6
breedte 900 3 76,2

Als dpi = 400 wordt de afbeeldingsgrootte van dezelfde afbeeldingsbestand:

400 dpi px inch mm
hoogte 1200 3 76,2
breedte 900 2,25 57,2

Formaat

In STOP versie 1.0.4 worden alleen binaire (bitmap-)formaten geaccepteerd

 1. image/jpeg: standaard bestandsnaam-extensie .jpg of .jpeg
 2. image/png: standaard bestandsnaam-extensie .png

Andere formaten worden niet ondersteund:

 1. PDF/A-1, voorgeschreven door de Bekendmakingswet, sluit een aantal formaten uit.
 2. image/gif is een "proprietary" formaat.
 3. image/tiff zorgt voor groter bestandsformaten die makkelijk verkleind kunnen worden door aan te leveren als image/jpg (met loss) of image/png (lossless).

Voorbeeld

<InlineTekstAfbeelding
   naam="smiley.jpg"
   breedte="600"
   hoogte="500"
   formaat="image/jpeg"
   alt="lachend gezichtje"
   dpi="300"/>
  
Informatiemodel
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
alt optional
breedte xs:positiveInteger required
dpi xs:positiveInteger required
formaat Simple Type tekst:wlFormaatIllustratie required
hoogte xs:positiveInteger required
kleur Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
naam required
schaal optional