Attribuutgroep: tekst:agExtrefRefSoort

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agExtrefRefsoort bestaat uit de attributen @ref en @soort. Hiermee wordt het doel (een ander document) buiten de tekst van het lopende document vastgelegd waarnaar verwezen wordt.

Informatie
Attributen in de groep
 • @soort - verplicht - Waardelijst:
  URL

  verwijzing naar een resource middels een URL.

  AKN

  verwijzing naar een resource middels een AKN-identifier.

  JOIN

  verwijzing naar een resource middels een JOIN-identifier. Te gebruiken voor verwijzingen naar externe bijlagen (alleen bekend te maken informatieobjecten).

  JCI

  verwijzing naar een resource middels een juriconnect-identifier (JCI), volgens de JuriConnect standaard . Te gebruiken voor verwijzingen naar regelgeving die niet volgens STOP is gecodeeerd en geen gebruik maakt van de AKN-identificatie-standaard. JCI-identifiers worden gebruikt en zijn te vinden op https://wetten.overheid.nl/

  document

  verwijzing naar een resource middels de legacy OP-identifier (bv.kst-33962-3) in doel.

Voorbeeld

<ExtRef ref="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1566901469126&uri=CELEX:31992R1980" 
    soort="URL">Europese verordening 31992R1980</ExtRef>
   
Informatiemodel
Verwijzingen data:soortRef, data:uri, tekst:ExtRef
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
soort Simple Type tekst:wlSoortExtrefNotatie required