Specificatie van een informatieobject

De specificatie voor een versie van een document-informatieobject bestaat uit een aantal delen:

  • Identificatie van het informatieobject;

  • Metadata voor het informatieobject;

  • Metadata voor de versie van het informatieobject;

  • een of meer bestanden met de eigenlijke inhoud van het informatieobject, waarnaar verwezen als onderdeel van de metadata in een data:Bestand

Het ligt voor de hand dat een STOP-verwerkend systeem middels een API-specificatie aanvullende eisen stelt aan informatieobjecten.

Onveranderlijkheid van informatieobjecten

Voor de informatieobjecten met publicatieinstructie AlleenBekendTeMaken en TeConsolideren moet de LVBB de "onveranderlijkheid borgen". De LVBB moet kunnen aantonen dat het(de) bestand(en) die de eigenlijke inhoud van het informatieobject bevatten tijdens de verwerking op geen enkele manier veranderen. Om dit te bereiken worden de cryptografische hash-functies SHA-512 gebruikt; van elk bestand kan een uniek SHA512-has worden berekend. Het BG moet deze hash berekenen van elke aangeleverd bestand en vastleggen in de Metadata van het informatieobject, in de eigenschap hash. Deze metadata worden gepubliceerd bij de bekendmaking van de informatieobjecten. Daarmee kan de LVBB aantonen dat de bestanden in die bekendmaking gelijke hash-codes hebben en daarmee onveranderd zijn.