Naamgevingsconventie gebruikt in de schema's

De naamgevingsconventie gebruikt binnen de schema's is organisch gegroeid tijdens ontwikkeling. Grofweg zijn de regels

 • In "tekst" beginnen de elementen die niet inline voorkomen met een Hoofdletter (zoals [xsd:tekst:Lijst](tekst_xsd_Element_tekst_Lijst.dita#Lijst)

 • "objecten" (voor "data" en "geo") en Tekstelementen gebruiken UpperCamelCase (aka PascalCase) als vervanging van de spatie

 • eigenschappen en inline tekstelementen: lowerCamelCase

 • speciale conventies voor simple types

  • dt-: datatype

  • wl-: enumeratie in het schema

  • ag-: attribuutgroep

 • Nederlands kent veel samenvoegingen en weinig spaties

  • uitzondering: samentrekkingen met een modulenaam als CamelCase: -Metadata, -Indentificatie.

  • de achtervoegsels –informatie, -soort en –versie zijn "gewoon" klein

Er is een aantal uitzonderingen op deze regel historisch zo gegroeid

 1. Informatieobject wordt met een kleine o wordt een aantal keer gebruikt in imop-data.xsd: a. BeoogdInformatieobject b. formaatInformatieobject

 2. versie wordt niet overal consistent geschreven, soms met een hoofd-, en op andere plekken met een kleine letter.