Schemadocumentatie

Inleiding

Dit onderdeel "Schemadocumentatie" beschrijft de XML-implementatie van het Informatiemodel Officiële Publicaties (IMOP). Deze implementatie is vastgelegd door middel van XML Schema Documents (XSD).

De implementatie is geen directe vertaling van het informatiemodel. Het informatiemodel is vormgegeven om duidelijk te maken welke informatie van belang is en hoe die met elkaar samenhangt. De implementatie is vormgegeven met bruikbaarheid in software als primaire doel. Daardoor zijn er andere modelleerkeuzes gemaakt. De implementatie is wel direct te relateren aan het informatiemodel. Bij zo veel mogelijk elementen uit de XML-schema's is aangegeven van welk(e) element(en) uit het informatiemodel het een implementatie is.

STOP-Schemas

De STOP-schema-bestanden zijn geleverd in de folder schema. De XSDs voor STOP zijn de volgende:

XSDbetekenis
imop-tekst.xsdde "tekst"-onderdelen van een Besluit en een Regeling
imop-geo.xsdde vaststelling van een GIO
imop-gio.xsdde context van de vaststelling van de GIO
imop-data.xsdde "data"-onderdelen uit het informatiemodel
imop-cons.xsdonderdelen rondom consolidatie
imop-resources.xsdde "resources" (grofweg de "STOP-waardelijsten")
imop-businessrule.xsdde business rules van STOP en koppeling van XML-instances aan de implementatie van deze business rules: Schematrons

De introductiepagina per schema bevat een beschrijving van dat schema. De structuur van de schema-documentatie is beschreven in Legenda schemadocumetatie.

Externe schema's

Voor de implementatie van het geo-informatieobject wordt gebruik gemaakt van externe schema's:

De juiste versies van de externe schema's wordt als service meegeleverd bij STOP. De normatieve externe schema's zijn te vinden van de websites hieronder.

GML-versie

GML voor GIOs

imop-geo.xsd v1.0.4 importeert basisgeometrie.xsd versie 1.0 die op zijn beurt de GML-schemas v 3.2.2 importeert. 07-036r1_Geography_Markup_Language_3.2.2_corrigendum.pdf stelt van GML3.2.2:

This (3.2.2) version is a corrigendum to GML 3.2.1 (ISO 19136:2007).

Dit betekent dat

All GML 3.2 instance documents that are valid against the GML 3.2.1 schema are also valid against the GML 3.2.2 schema. Note that the use of “3.2.1” in the URL is unchanged since this version (3.2.2) is a corrigendum and the corrected schema replaces the GML 3.2.1 schema. Previous versions of the GML 3.2.1 schema are available at http://schemas.opengis.net/gml/gml-3_2_1.zip.

Met andere woorden: De GML-schema's voor versie 3.2.2 zijn beschikbaar in folders die gelabeld zijn als 3.2.1.

Validatie via uitgeklede SE schema's

Omdat STOP voor de symbolisatie slechts gebruik maakt van een deel van de Symbology Encoding (SE) standaard, zijn schema's meegeleverd die de inperkingen van STOP uitdrukt in dezelfde SE-namespace. Deze schema's bevatten alleen het voor STOP relevante deel van de SE-standaard. Deze schema's valideren of geen gebruik gemaakt wordt van het niet-ondersteunde deel van de SE-standaard. Ook vanwege performance-redenen wordt aangeraden om deze schema's te gebruiken: ipv GML v3.1.1 uit de originele opengis-SE-schema's importeren de STOP-SE-schema's dezelfde GML v3.2.2 zoals de basisgeometrie.

De aangepaste Symbology Encoding XSDs voor STOP zijn te vinden in de folder schema:

XSDvervang opengis-schema's
se-FeatureStyle-imop.xsdFeatureStyle.xsd, Symbolizer.xsd, common.xsd
se-filter-imop.xsdfilter.xsd

Gebruik deze schema's door de xsi:schemaLocation van symbolisatiebestanden te wijzigen van:

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/se http://schemas.opengis.net/se/1.1.0/FeatureStyle.xsd"

naar:

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/se https://standaarden.overheid.nl/stop/1.0.4/se-FeatureStyle-imop.xsd"