Schema imop-resources.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/
Definitie

imop-resources.xsd beschrijft de "linked data resources" binnen STOP: Waardelijsten en Waarden

Informatie

Versie 1.0.4, documentatie up to date tot 16-12-2020.

Beschrijving

Deze resources worden opgenomen in een aparte namespace @xmlns:rsc = "https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/

Informatiemodel
Eigenschappen
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.0.4