Element rsc:Waardelijst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/
Definitie

Een lijst van toegestane waarden voor een bepaalde eigenschap van een instrument, instrumentversie of resource, die gebruikt kunnen worden bij het annoteren.

Sommige generieke waardelijsten zijn onderdeel van STOP zelf.

Alle waardelijsten en hun waarden hebben een vindplaats-onafhankelijke STOP identificatie.

Informatie

Beperkingen

<Waardelijst> is het root-element van STOP-Waardelijsten

Toepassing van Waardelijsten in 1.0.4

De tabel geeft welke waardenlijst oop welke elementen binnen imop-data.xsd van toepassing zijn.

element JOIN-id van toepasbare waardelijst(en) waardelijstbestand(en) in uitleveringsfolder
data:actor
 1. /tooi/def/class/Gemeente
 2. /tooi/def/class/Ministerie
 3. /tooi/def/class/Provincie
 4. /tooi/def/class/Waterschap
 1. gemeente.xml
 2. ministerie.xml
 3. provincie.xml
 4. waterschap.xml
data:eindverantwoordelijke
 1. /tooi/def/class/Gemeente
 2. /tooi/def/class/Ministerie
 3. /tooi/def/class/Provincie
 4. /tooi/def/class/Waterschap
 1. gemeente.xml
 2. ministerie.xml
 3. provincie.xml
 4. waterschap.xml
data:maker
 1. /tooi/def/class/Gemeente
 2. /tooi/def/class/Ministerie
 3. /tooi/def/class/Provincie
 4. /tooi/def/class/Waterschap
 1. gemeente.xml
 2. ministerie.xml
 3. provincie.xml
 4. waterschap.xml
data:onderwerp /tooi/def/concept/conceptScheme_7e4501f7 onderwerp.xml
data:overheidsdomein /tooi/def/concept/conceptScheme_eb721505 overheidsthema.xml
data:publicatieblad /join/id/stop/bekendmakingsblad bekendmakingsblad.xml
data:rechtsgebied /tooi/def/concept/conceptScheme_9108cd9c rechtsgebied.xml
data:soortBestuursorgaan /tooi/def/class/Bestuursorgaan bestuursorgaan.xml
data:soortProcedure /join/id/stop/soortprocedure soortprocedure.xml
data:soortRegeling /join/id/stop/soortregeling soortregeling.xml
data:soortStap
 1. /join/id/stop/procedure/definitiefbesluit
 2. /join/id/stop/procedure/ontwerpbesluit
 1. procedurestap_definitief.xml
 2. procedurestap_ontwerp.xml
cons:soortGepubliceerdWork /join/id/stop/soortgepubliceerdwork soortgepubliceerdwork.xml
data:soortWork /join/id/stop/soortwork soortwork.xml
data:uitgever
 1. /tooi/def/class/Gemeente
 2. /tooi/def/class/Ministerie met beperkingen
 3. /tooi/def/class/Provincie
 4. /tooi/def/class/Waterschap
 1. gemeente.xml
 2. ministerie.xml
 3. provincie.xml
 4. waterschap.xml

Voorbeeld

 <Waardelijst
    schemaversie="1.0.4"
    xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/"
    xmlns:rsc="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/">
     <WaardelijstInfo>...</WaardelijstInfo>
     <Waarde>...</Waarde>
     <Waarde>...</Waarde>
     ...
   </Waardelijst>
Informatiemodel Waardelijst (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: rsc:agSchemaVersieElement rsc:WaardelijstInfoElement rsc:Waarde
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element rsc:Waarde, Element rsc:WaardelijstInfo
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type rsc:dtSchemaVersie optional