Snelstartgids STOP-XML

Stap 1: Opstellen nieuwe regelingversie en GIOversie met OW data

Het opstellen van een nieuwe versie van een regeling vindt plaats in de plansoftware van het bevoegd gezag. Het kan hierbij gaan om:

  • een eerste versie van een nog niet bestaande regeling, ook wel initiële regeling genoemd.

  • een bestaande regeling die door het bevoegd gezag wordt gewijzigd. Het wijzigen van een bestaande regeling stelt eisen aan het beheer van RegelingVersies in de plansoftware.

Een regelingversie gaat gepaard met een STOP-XML modules 'data:ExpressionIdentificatie', 'data:RegelingMetadata' en 'data:RegelingVersieMetadata'. Deze STOP-modules evenals eventuele gerelateerde GIOversie(s) en OW data hebben een gemeenschappelijk 'doel'; een Identificatie van de introductie van nieuwe of aangepaste regelgeving met één moment van inwerkingtreding, één moment waarop de regelgeving geldig wordt en eventueel één moment waarop de geldigheid van de regelgeving eindigt. Zie ook: data:ConsolidatieInformatie (bij het Besluit). Het is van belang dat reeds in stap 1 de samenhang (tussen RegelingVersie, GIOversie en OW-data) geborgd is met een doel in de plansoftware.

STOP-XML Modules nieuwe regelingversie

STOP-XML Modules Nieuwe GIOVersie

Stap 2: Aanleveren Besluit

Op een bepaald moment legt het bevoegd gezag de nieuwe Regelingversie en/of GIOversie vast in een bekend te maken besluit in haar plansoftware. Een Besluit kan:

  • een nieuwe versie van een Regeling bekendmaken (via een initieel besluit); of

  • de wijzigingen op een bestaande versie van een regeling bekendmaken (via een wijzigingsbesluit).

Een besluit dient aangeleverd te worden met de set samenhangende STOP-modules die hieronder beschreven zijn. In de aanlevering aan de LVBB wordt daarnaast ook informatie van de wordtVersie van de Regeling (de ExpressionIdentificatie en RegelingMetadata), GIOversie(s) en OW-data meegeleverd (zie ook het bronhouderkoppelvlakschema).

STOP-XML Modules Besluit

Stap 3: Consolideren na bekendmaking

Na bekendmaking van een definitief besluit met een juridische inwerkingtredingsdatum kan de LVBB de Toestanden berekenen van de regeling en de GIO(s) die uit het aangeleverde besluit volgen. Ontwerpbesluiten treden niet in werking. O.b.v. een ontwerpbesluit kan een proefversie van een instrument worden samengesteld.

STOP-XML Modules Consolidatie Regeling n.a.v. definitief Besluit

STOP-XML Module Proefversie n.a.v. ontwerpbesluit