cons:Toestanden

Deze module voorziet in de invulling van de toestanden van een instrument (bijv. Regeling of GIO) en beschrijft per work wanneer welke toestand hiervan geldig en werkend is.

ElementVullingVerplicht?
bekendOpDe datum waarop eenieder kennis kon hebben van bepaalde informatie. In de meeste gevallen is dit de bekendmakingsdatum van de officiële publicatie.J
ontvangenOpDe datum waarop het STOP-gebruikend systeem kennis heeft van bepaalde informatie en die informatie ook kan en mag verstrekken.N
BekendeToestandEen door de LVBB berekende toestand van een regeling (dit kunnen er 1 of meer zijn)J
BekendeToestand/FRBRExpressionDe FRBRExpression van de Toestand.J
BekendeToestand/gerealiseerdeDoelen/doelHet doel wordt overgenomen uit het corresponderende besluit. Een BekendeToestand kan meerdere doelen realiseren. Zie: data:ConsolidatieInformatieJ
BekendeToestand/geldigheid/Gelidigheidsperiode/juridischWerkendOpDeze datum(s) worden afgeleid uit de corresponderende tijdstempel uit het data:ConsolidatieInformatieJ
BekendeToestand/geldigheid/Gelidigheidsperiode/geldigOpDeze datum(s) worden afgeleid uit de corresponderende tijdstempel uit het data:ConsolidatieInformatieJ
BekendeToestand/instrumentVersieDe FRBRExpression van de RegelingVersie zoals opgesteld door het Bevoegd gezag.J

Voorbeeld Toestand van een Regeling

Voorbeeld Toestand van een GIO

AKN IRI - Toestand van een geconsolideerde regeling

De LVBB genereert de identificatie van de geconsolideerde regeling conform de onderstaande opbouw (uitgaande van een Nederlands bevoegd gezag):

//FRBRWork: "/akn/nl/act/" <subtype> "/" <datum_work> "/" <nummer>

//Expression: <work> "/" <taal> "@" <datum_g> [";" <datum_iwt>] [ ";" <versie> ]

code <...>betekenis
subtypeEen nadere indeling van de regelingen volgens de waardelijst Subtype
datum_workHet jaar waarin de eerste toestand van de regeling in werking is getreden.
nummerHet nummer van de regeling volgens de nummeringsmethode ingesteld door het publicatieplatform voor (collecties van) de regelingen
datum_gDe datum van de eerste geldigheid van een toestand.
datum_iwtDe optionele datum van de inwerkingtreding van (het deel van) het besluit dat aan de toestand ten grondslag ligt. Deze datum wordt alleen vermeld als <datum_iwt> afwijkt van <datum_g>.
versieEen optioneel volgnummer (2, 3, ...) dat de versie aangeeft van de toestand. Volgnummer 1 wordt weggelaten.

JOIN IRI - Toestand van een geconsolideerd Informatieobject

De LVBB genereert de identificatie van de toestand van de geconsolideerde regeling conform de onderstaande opbouw (uitgaande van een Nederlands bevoegd gezag):

//FRBRWork: "/join/id/regdata/consolidatie/" <datum_work> "/" <nummer>

//FRBRExpression: <work> "/" <taal> "@" <datum_g> [";" <datum_iwt>] [ ";" <versie> ]

code <...>betekenis
datum_workDatum van het ontstaan van de eerste versie van het work. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn.
taalTaalcode van de expression volgens waardelijst Taal
nummerHet nummer van de regeling volgens de nummeringsmethode ingesteld door het publicatieplatform voor (collecties van) de regelingen. Huidige nummeringsmethode: CIO{7}. Bijvoorbeeld: CIO0032561
datum_gDe datum van de eerste geldigheid van een toestand.
datum_iwtDe optionele datum van de inwerkingtreding van (het deel van) het besluit dat aan de toestand ten grondslag ligt. Deze datum wordt alleen vermeld als <datum_iwt> afwijkt van <datum_g>.
versieEen optioneel volgnummer (2, 3, ...) dat de versie aangeeft van de toestand. Volgnummer 1 wordt weggelaten.