cons:Proefversies

De instrumentversies (zoals RegelingVersie en GIOversie) die voortvloeien uit een ontwerpbesluit treden niet in werking en kennen dus geen toestanden. De LVBB kan op basis van het ontwerpbesluit wel de instrumentversie samenstellen in een Proefversie.

ElementVullingVerplicht?
bekendOpDe datum waarop eenieder kennis kon hebben van bepaalde informatie. In de meeste gevallen is dit de bekendmakingsdatum van de officiële publicatie.J
ontvangenOpDe datum waarop het STOP-gebruikend systeem kennis heeft van bepaalde informatie en die informatie ook kan en mag verstrekken.N
ProefversieEen door de LVBB samengestelde proefversie van een besluit (dit kunnen er 1 of meer zijn)J
Proefversie/gerealiseerdeDoelen/doelHet doel wordt overgenomen uit het corresponderende ontwerpbesluit. Een Proefversie kan meerdere doelen realiseren. Zie: data:ConsolidatieInformatieJ
Proefversie/instrumentVersieZie data:ExpressionIdentificatie - Regeling voor de FRBRExpression van een RegelingVersie. Zie data:ExpressionIdentificatie - Informatieobject voor de FRBRExpression van een informatieobjectversie.J