cons:ConsolidatieIdentificatie

Deze module voorziet in de identificatie van de consolidatie van een work (regeling of informatieobject). Iedere consolidatie van ieder work kent zijn eigen cons:ConsolidatieIdentificatie.

ElementVullingVerplicht?
FRBRWorkZie 'AKN IRI - Geconsolideerde regeling' en 'JOIN IRI' - Geconsolideerd Informatieobject. Deze identificaties worden uitgegeven door de LVBB.J
soortWorkZie waardenlijst soortwork.xml. Een geconsolideerde regeling dient hier de waarde '/join/id/stop/work_006' te hebben. Een geconsolideerd informatieobject dient hier de waarde /join/id/stop/work_005 te hebben.J
isConsolidatievan/WorkIdentificatie/FRBRWorkDe AKN Work IRI van de Regeling (zie module ExpressionIdentificatie_regeling van de regeling) of de JOIN Work IRI van het informatieobject (zie module ExpressionIdentificatie_informatieobject ).J
isConsolidatievan/WorkIdentificatie/soortWorkZie waardenlijst soortwork.xml. Voor een regeling: /join/id/stop/work_019. Voor een informatieobject: /join/id/stop/work_007J

AKN IRI - Geconsolideerde regeling

De LVBB genereert de identificatie van de geconsolideerde regeling conform de onderstaande opbouw (uitgaande van een Nederlands bevoegd gezag):

//FRBRWork: "/akn/nl/act/" <subtype> "/" <datum_work> "/" <nummer>

code <...>betekenis
subtypeEen nadere indeling van de regelingen volgens de waardelijst Subtype
datum_workHet jaar waarin de eerste toestand van de regeling in werking is getreden.
nummerHet nummer van de regeling volgens de nummeringsmethode ingesteld door het publicatieplatform voor (collecties van) de regelingen

JOIN IRI - Geconsolideerd Informatieobject

De LVBB genereert de identificatie van de geconsolideerde regeling conform de onderstaande opbouw (uitgaande van een Nederlands bevoegd gezag):

//FRBRWork: "/join/id/regdata/consolidatie/" <datum_work> "/" <nummer>

code <...>betekenis
datum_workDatum van het ontstaan van de eerste versie van het work. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn.
nummerHet nummer van de regeling volgens de nummeringsmethode ingesteld door het publicatieplatform voor (collecties van) de regelingen. Huidige nummeringsmethode: CIO{7}. Bijvoorbeeld: CIO0032561