Kennisgeving

Een kennisgeving zoals decentrale overheden die publiceren bestaat uit een korte tekst waarin staat dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt gedurende een bepaalde periode waarin op het ontwerpbesluit gereageerd kan worden.

In STOP is de kennisgeving is een apart Work dat verwijst naar het besluit, en wordt opgebouwd volgens het vrijetekstmodel.

De terinzagestelling kan digitaal zijn, bijvoorbeeld via officielebekendmakingen.nl, of fysiek, bijvoorbeeld door een afspraak te maken op het gemeentehuis. De bijbehorende inzagetermijn staat in de tekst van de kennisgeving, en de data van de inzagetermijn worden in Procedureverloop van het bijbehorende besluit aangeleverd in de stappen "begin inzagetermijn" en "eind inzagetermijn."

De wijze waarop beroep ingesteld kan worden wordt in de kennisgeving in tekst toegelicht.