data:Procedureverloop

Deze module voorziet in de informatie over de procedurestappen die doorlopen worden om een mijlpaal te realiseren. Het procedureverloop is afhankelijk van het soortProcedure (definitief of ontwerp) waarvoor gekozen is binnen de data:BesluitMetadata.

ElementVullingVerplicht?
bekendOpDe datum waarop eenieder kennis kon hebben van bepaalde informatie. In de meeste gevallen is dit de bekendmakingsdatum van de officiële publicatie.J
ontvangenOpWordt door de het STOP gebruikend systeem (LVBB) gevuld. Element niet meesturen met Besluit.N
procedurestappenVerzameling van stappen in de Procedure die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal (eind van een Procedure) te bereiken. Indien soortProcedure=Ontwerpbesluit, dan dient voor de invulling van data:soortStap de waardenlijst procedurestap_ontwerp.xml gebruikt te worden. Indien soortProcedure=Definitief besluit, dan dient voor de invulling van data:soortStap de waardenlijst procedurestap_definitief.xml gebruikt te worden.J