data:ConsolidatieInformatie

Deze module voorziet in de samenhang tussen een Doel en een of meerdere Instrument(Versies); zoals Regeling(Versies) en GIO(versies). Eveneens kunnen er met het Doel verschillende tijdstempels worden meegegeven.

ElementVullingVerplicht?
BeoogdeRegelgevingContainer voor BeoogdeRegelingenN
IntrekkingenContainer voor regelingen die met een doel worden ingetrokken.N
TijdstempelsContainer voor tijd tijdstempels voor de consolidatie. NB een ontwerpbesluit kent geen tijdstempels (zie ook: data:ProcedureVerloop)N
BeoogdeRegelgeving/BeoogdeRegeling/doel, BeoogdeRegelgeving/BeoogdInformatieobject/doel, Intrekkingen/Intrekking/doel, Tijdstempels/Tijdstempel/doelZie JOIN IRI - DOEL hieronderJ (binnen container)
BeoogdeRegelgeving/BeoogdeRegeling/instrumentVersieDe identificatie van de RegelingVersie geassocieerd met het doel. Zie module data:FRBRExpression - RegelingJ (binnen container)
BeoogdeRegelgeving/BeoogdInformatieobject/instrumentVersieDe identificatie van de GIOVersie geassocieerd met het doel. Zie module data:ExpressionIdentificatie - InformatieobjectJ (binnen container)
BeoogdeRegelgeving/BeoogdeRegeling/eId, BeoogdeRegelgeving/BeoogdInformatieobject/eId, Intrekkingen/Intrekking/eId, Tijdstempels/Tijdstempel/eIdHet eId van het Artikel in het Besluit waarin de datum vermeld staat waarop het gespecificeerde doel in werking treedt. Deze dient gevuld te zijn, indien de datum inwerkingtreding bekend is (zie soortTijdstempel) hieronder.N
Intrekkingen/Intrekking/InstrumentDe identificatie van het instrument dat wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld de AKN data:FRBRWork van de Regelingversie of de JOIN FRBRWorkIdentification van de GIOversieJ (binnen container)
Tijdstempels/Tijdstempel/soortTijdstempelEnumeratie
  • juridischWerkendVanaf
  • geldigVanaf
voor meer details zie data:soortTijdstempel
N
Tijdstempels/Tijdstempel/datumDe datum waarop de tijdstempel van kracht isN

JOIN IRI - DOEL

Voor de identificatie van het het 'doel' wordt gebruikt gemaakt van de Juridische Object Identificatie Naming convention (JOIN). Uitgaande van een Nederlands bevoegd gezag ziet de JOIN IRI van een besluit er als volgt uit:

//doel: "/join/id/proces/"<overheid> "/"<datum_work> "/" <overig>

code <...>betekenis
overheidCode van het bestuursorgaan zoals opgenomen in de desbetreffende waardelijst
datum_workDatum van het ontstaan van de eerste versie van het work. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn.
overigOverige kenmerken het doel te onderscheiden, bijvoorbeeld een dossiernummer of een afkorting gebaseerd op de naam. De kenmerken moeten compact zijn, het is niet de bedoeling om hiervoor een lange titel te gebruiken. "<overig>" bestaat uit een combinatie van cijfers, boven- en onderkast-letters, "_" en "-", te beginnen met een cijfer of letter (regex [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\_\-]*) met een maximale lengte van 128 karakters. Het bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk voor uniciteit van dit "overig" deel. Er is geen centrale service om de waarde voor "overig" te genereren.