Modellen voor besluiten

Bevoegde gezagen hebben in het opstellen van een Besluit de keuze uit 2 modellen: het compacte model of het klassieke model. De keuze voor een besluitmodel moet passen bij de keuze voor het tekstmodel van de Regeling). BesluitKlassiek kan enkel in combinatie met RegelingKlassiek gebruikt worden. BesluitCompact kan in combinatie met RegelingCompact, RegelingTijdelijkdeel, RegelingVrijetekst gebruikt worden.

tekst:BesluitKlassiek

Het klassieke besluitmodel volgt de lijn van besluiten, die gebruikelijk was alvorens de implementatie van STOP. Bij een klassiek initieel besluit komt de besluittekst vrijwel overeen met de regeltekst.

Hieronder een overzicht van elementen binnen een klassiek besluit.

VullingVerplicht?
RegelingOpschriftBinnen de context van besluittekst wordt dit element met de officiële titel van het besluit gevuld.N
AanhefZie Aanwijzingen voor de regelgeving § 3.5.N
LichaamHet lichaam van een klassiek besluit wordt alleen gebruikt bij een wijzgingsbesluit zonder zelfstandige tekst. Het Lichaam in de Besluittekst heeft een andere invulling dan het Lichaam in de Regelingtekst. Het Lichaam van een Besluittekst dient minimaal te bestaan uit een WijzigArtikel (met optioneel hierbinnen een WijzigLid) of een Artikel. Het WijzigArtikel (al dan niet in het WijzigLid), kan direct een RegelingMutatie of Wijziginstructies bevatten. Voor een initieel besluit wordt RegelingKlassiek gebruikt (zie hieronder).Verplicht keuze Lichaam of RegelingKlassiek
RegelingKlassiekBij een initieel besluit wordt hier de integrale tekst van de klassieke regeling gevuldVerplicht keuze Lichaam of RegelingKlassiek
SluitingBevat het slotformulier, de dagtekening en de ondertekening van een besluit tot een nieuwe RegelingVersie.N
WijzigBijlageDit element bevat alle wijzigingen voor een versie van een klassieke regeling.N
WijzigBijlage/RegelingMutatieBevat de wijzigingen tussen twee RegelingVersies (@was en @wordt). De attributen @was en @wordt dienen gevuld te worden met de AKN FRBRExpression IRI van de respectievelijke RegelingVersies (zie ook de module data:ExpressionIdentificatie bij een RegelingVersie). Meer informatie over de vulling van RegelingMutatie is te vinden onder tekstmuteren.J (binnen container WijzigBijlage)
BijlageBijlage bij besluit. Wordt niet geconsolideerd.N
ToelichtingToelichtende tekst voor een besluit.N
ArtikelgewijzeToelichtingToelichtende tekst per artikel. Wordt niet geconsolideerd.N
MotiveringDe Motivering bevat de vaststellingsdocumenten en de motivering van het besluit. Wordt niet geconsolideerd.N
InhoudsopgaveZie Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 4.30. Wordt niet geconsolideerd.N

tekst:BesluitCompact

Het compact besluitmodel maakt een duidelijke scheiding tussen de actie van het besluiten en de (gewijzigde) regelinginhoud (de inhoud van WijzigBijlage) waarover besloten is. De besluittekst komt enkel in de bekendmaking terecht, de regelinginhoud in zowel de bekendmaking als in de latere consolidatie van de regeling.

Hieronder een overzicht van elementen binnen een compact besluit.

ElementVullingVerplicht?
RegelingOpschriftBinnen de context van besluittekst wordt dit element met de officiële titel van het besluit gevuld.J
AanhefZie Aanwijzingen voor de regelgeving § 3.5.N
LichaamHet Lichaam in de Besluittekst heeft een andere invulling dan het Lichaam in de Regelingtekst. Het Lichaam van een Besluittekst dient minimaal te bestaan uit een WijzigArtikel (met optioneel hierbinnen een WijzigLid) of een Artikel. Het WijzigArtikel (al dan niet in het WijzigLid), dient een IntRef te hebben naar een WijzigBijlage.J
SluitingBevat het slotformulier, de dagtekening en de ondertekening van een besluit tot een nieuwe RegelingVersie.J
WijzigBijlageDit element bevat alle wijzigingen voor een versie van een regeling. Hierbinnen wordt of een initiële regeling aangeleverd of een bestaande regeling gewijzigd (via RegelingMutatie).J
WijzigBijlage/RegelingCompact, WijzigBijlage/RegelingTijdelijkdeel, WijzigBijlage/RegelingVrijetekstHierbinnen wordt de tekst van de initiële regeling opgenomen. Bijlagen en Toelichtingen hierbinnen worden geconsolideerd.N
WijzigBijlage/RegelingMutatieBevat de wijzigingen tussen twee RegelingVersies (@was en @wordt). De attributen @was en @wordt dienen gevuld te worden met de AKN FRBRExpression IRI van de respectievelijke RegelingVersies (zie ook de module data:ExpressionIdentificatie bij een RegelingVersie). Meer informatie over de vulling van RegelingMutatie is te vinden onder tekstmuteren.N
BijlageBijlage bij besluit. Wordt niet geconsolideerd.N
ToelichtingToelichtende tekst voor een besluit. Wordt niet geconsolideerd.N
ArtikelgewijzeToelichtingToelichtende tekst per artikel. Wordt niet geconsolideerd.N
MotiveringDe Motivering bevat de vaststellingsdocumenten en de motivering van het besluit. Wordt niet geconsolideerd.N
InhoudsopgaveZie Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 4.30. Wordt niet geconsolideerd.N