Tekstmodellen van Regelingen

De lopende (juridische) tekst van een regeling wordt vastgelegd in een van de onderstaande vier STOP-XML modules voor tekstmodellen van regelingen, waarvan drie een artikelstrucuur hebben en één een vrije tekststructuur kent. De keuze voor het tekstmodel en het besluitmodel moeten congruent zijn (zie Besluitmodellen)

Artikelstructuur

Een artikelstructuur kent een hiërarchische indeling van artikelen (minimaal 1) over verschillende structuurelementen zoals Afdelingen, Hoofdstukken en Paragrafen. Deze tekststructuur is gangbaar in de meeste omgevingswetinstrumenten zoals het het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de omgevingsverordening.

1 - tekst:RegelingKlassiek

Het klassieke tekstmodel volgt de lijn van besluiten (en bekendmakingen) die gebruikelijk was alvorens de implementatie van STOP. Dit betekent onder andere dat elementen die tot het besluit horen (zoals Aanhef en Sluiting) ook in de tekst van de regeling worden opgenomen.

2 - tekst:RegelingCompact

Het compacte tekstmodel maakt een duidelijke scheiding tussen de actie van het besluiten en de regelinginhoud waar over besloten is. In een compacte regeling zitten dus geen teksten of elementen die tot het besluit behoren.

Voorbeeld RegelingCompact

3 - tekst:RegelingTijdelijkdeel

Dit tekstmodel wordt gebruikt om bij een voorbereidingsbesluit het overgangsrecht/parallelle geldigheid te faciliteren.

Vrije tekststructuur

Binnen een vrije tekststructuur kan het bevoegd met behulp van Divisies zelf invulling geven aan de structuur van het Lichaam. Deze tekststructuur is gangbaar in omgevingsvisies.