data:RegelingMetadata en data:RegelingVersieMetadata

Deze modules voorzien in de metadata bij een RegelingVersie. De metadata in RegelingMetadata zijn doorgaans persistent over verschillende RegelingVersies heen, met uitzondering van versienummer dat in RegelingVersieMetadata is opgenomen.

data:RegelingMetadata

ElementVullingVerplicht?
afkortingenAfkortingen waarmee de regeling kan worden aangeduidN
alternatieveTitelsEen alternatieve titel voor het instrument (hier Regeling), die niet officieel is vastgesteld en die in het gangbaar spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument (hier Regeling) aan te duidenN
heeftCiteertitelInformatieContainerN
heeftCiteertitelInformatie/CiteertitelInformatie/citeertitelDe titel van het instrument (hier Regeling) die gebruikt wordt in aanhalingen.J (binnen container)
heeftCiteertitelInformatie/CiteertitelInformatie/isOfficieelBoolean (true/false). Indien er een 'citeertitel' is, dan dient 'isOfficieel' ook gevuld te zijnJ (binnen container)
eindverantwoordelijkeZie waardelijsten overheid: gemeente.xml, provincie.xml, waterschap.xml, ministerie.xmlJ
grondslagenMachineleesbare verwijzingen naar een juridische bron die de wettelijke grondslag van de regeling geeftN
makerZie waardelijsten overheid: gemeente.xml, provincie.xml, waterschap.xml, ministerie.xmlN
officieleTitelDe officiële titel van de regelingJ
onderwerpenZie waardelijst onderwerp.xmlJ
overheidsdomeinenZie waardelijst overheidsthema.xmlJ
rechtsgebiedenZie waardelijst rechtsgebied.xmlN
soortRegelingZie waardelijst soortregeling.xmlJ
soortBestuursorgaanZie waardelijst bestuursorgaan.xmlN
voorkeursafkortingDe voorkeursafkorting waarmee de regeling kan worden aangeduid. Hier kan er maar 1 van zijnN

data:RegelingVersieMetadata

ElementVullingVerplicht?
versienummerHet versienummer van de regeling. NB deze dient gelijk te zijn aan het versienummer in de FRBRExpression van de RegelingJ