data:InformatieObjectMetadata en data:InformatieObjectVersieMetadata

Deze modules voorzien in de metadata bij een InformatieObject(versie).

data:InformatieObjectMetadata

ElementVullingVerplicht?
alternatieveTitels/alternatieveTitelEen alternatieve titel voor het instrument (hier: InformatieObject), die niet officieel is vastgesteld en die in het gangbaar spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument (InformatieObject) aan te duidenN
eindverantwoordelijkeZie waardelijsten overheid: gemeente.xml, provincie.xml, waterschap.xml, ministerie.xmlJ
formaatInformatieobjectZie waardelijst formaatinformatieobject.xmlJ
makerZie waardelijsten overheid: gemeente.xml, provincie.xml, waterschap.xml, ministerie.xmlJ
officieleTitelDe officiële titel van het informatieobjectJ
publicatieinstructieEnumeratie (Informatief I AlleenBekendteMaken I TeConsolideren). 'TeConsolideren' wordt gebruikt voor een werkingsgebied van een juridische regelJ

data:InformatieObjectVersieMetadata

ElementVullingVerplicht?
heeftBestandenContainerN
heeftBestanden/heeftBestand/Bestand/bestandsnaamEen bestand waarin de informatie van het informatieobject is geserialiseerd. Van een bestand kan de onveranderlijkheid worden aangetoond middels een hash. Bijvoorbeeld: Centrumgebied.gmlJ (binnen container)
heeftBestanden/heeftBestand/Bestand/hashVoor de berekening van de hash wordt gebruikt gemaakt van het SHA512 algoritme.J (binnen container)
heeftGeboorteregelingDe AKN WORK IRI van de regeling waarvoor het (consolideerbaar) informatieobject is opgesteld. Zie ook: STOP-XML module: ExpressieIdentificatie RegelingN