geo:GeoInformatieObjectVaststelling

Deze STOP-XML module schrijft voor hoe een versie van een geografisch informatieobject (GIO) aangeleverd dient te worden. Deze `geo' module importeert het 'gio' schema waarin contextgegevens dienen te worden vastgelegd.

ElementVullingVerplicht?
context/gio:GeografischeContext/gio:achtergrondVerwijzingVerwijzing naar de achtergrondkaart bij het vaststellen van de GIO. Bijvoorbeeld: "TOP10NL"J
context/gio:GeografischeContext/gio:achtergrondActualiteitDe actuatliteit van de gebruikte achtergrondkaart. Zie technische documentatie.J
context/gio:GeografischeContext/gio:contextGIOsJOIN Expression IRI(s) van de GIOs die gebruikt zijn als context bij de vaststelling. Zie ook: data:ExpressionIdentificatieN
context/gio:GeografischeContext/gio:nauwkeurigheidNauwkeurigheid van een berekende GIO in decimetersN
GeoInformatieObjectVersie/FRBRWorkJOIN Work IRI. Zie ook: data:ExpressionIdentificatieJ
GeoInformatieObjectVersie/FRBRExpressionJOIN Expression IRI. Zie ook: data:ExpressionIdentificatieJ
GeoInformatieObjectVersie/eenheidlabelEenheid van een kwantitatieve normwaarde bij de locaties in de GIO. Bijvoorbeeld: "meters boven maaiveld"
GeoInformatieObjectVersie/eenheidIDIdentificatie van de eenheidN
GeoInformatieObjectVersie/normlabelHet label van de norm. Bijvoorbeeld: "bouwhoogte"N
GeoInformatieObjectVersie/normIDIdentificatie van de normN
GeoInformatieObjectVersie/groepen/Groep/groepIDIdentificatie van de groep. Moet voldoen aan regex: [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_-]*N
GeoInformatieObjectVersie/groepen/Groep/labelHet label van de groep. Bijvoorbeeld "zone 1"N
GeoInformatieObjectVersie/locaties/Locatie/naamNaam van de Locatie.N
GeoInformatieObjectVersie/locaties/Locatie/geometrieWordt beschreven binnen IMOW door GeonovumJ
GeoInformatieObjectVersie/locaties/Locatie/groepIDZie hierboven. Op deze manier wordt een Locatie aan een groep gekoppeld.N
GeoInformatieObjectVersie/locaties/Locatie/kwantitatieveNormwaardeEen kwantitatieve waarde (double). Wordt beschreven binnen IMOW door GeonovumN
GeoInformatieObjectVersie/locaties/Locatie/kwalitatieveNormwaardeEen tekstuele classificatie. Wordt beschreven binnen IMOW door GeonovumN