data:ExpressionIdentificatie (Regeling)

Deze module voorziet in de identificatie van de Regeling en volgt hierin de Akoma Ntoso naamgevingsconventie (AKN NC).

VullingVerplicht?
FRBRWorkZie 'AKN IRI - Regeling'J
FRBRExpressionZie 'AKN IRI - Regeling'J
soortWorkVoor een Regeling dient deze de waarde '/join/id/stop/work_019' te hebben.J

AKN IRI - Regeling

Voor de identificatie van de RegelingVersie dienen de AKN IRIs als volgt te zijn opgebouwd (uitgaande van een Nederlands bevoegd gezag):

//FRBRWork: "/akn/nl/act/" <overheid> "/" <datum_work> "/" <overig>

//FRBRExpression: <FRBRWork> "/" <taal> "@" [ <datum_expr> ";" ] <versie> [ ";" <overig> ]

code <...>betekenis
overheidCode van het bestuursorgaan zoals opgenomen in de desbetreffende waardelijst
datum_workDatum van het ontstaan van de eerste versie van het work. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn.
taalTaalcode van de expression volgens waardelijst Taal
datum_exprDatum van het ontstaan van deze versie van het expression. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn. Deze datum moet gelijk zijn of later liggen dan <datum_work>
versieEen versienummer voor het document. Verplicht voor Regeling.
overigOverige kenmerken om de Expression (optioneel) of het Work (verplicht) te onderscheiden, bijvoorbeeld een dossiernummer of een afkorting gebaseerd op de naam. De kenmerken moeten compact zijn, het is niet de bedoeling om hiervoor een lange titel te gebruiken. "<overig>" bestaat uit een combinatie van cijfers, boven- en onderkast-letters, "_" en "-", te beginnen met een cijfer of letter (regex [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\_\-]*) met een maximale lengte van 128 karakters. Het bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk voor uniciteit van dit "overig" deel. Er is geen centrale service om de waarde voor "overig" te genereren.