Leeswijzers

De leeswijzers zijn onderverdeeld naar thema:

Basis van STOP

Deze leeswijzers beschrijven de processen waarvoor STOP is ontworpen en de mogelijkheden die STOP biedt.

Doelgroep van deze leeswijzers zijn:

  • de eindgebruikers van software die informatie volgens STOP uitwisselt, waaronder planmakers en juristen

  • de softwareontwikkelaars van dergelijke software

Architectuur en ontwerpkeuzes

Deze leeswijzers beschrijven de structuur van de STOP-standaard, en geven een beeld van de eisen en uitgangspunten die zijn gehanteerd tijdens het ontwerp.

Doelgroep van deze leeswijzers zijn architecten en ontwerpers van informatiemodellen.

Softwaredevelopment met STOP

Deze leeswijzers beschrijven hoe de functionaliteit van STOP informatiekundig gemodelleerd is en hoe deze technisch gerealiseerd moet worden.

Doelgroep van deze leeswijzers zijn software ontwikkelaars van leveranciers van bevoegd gezagen.

Voortbouwen op STOP

Deze leeswijzers beschrijven de eisen waaraan software moet voldoen bij het genereren van entiteiten uit het STOP-informatiemodel op basis van andere entiteiten uit dat model.

Doelgroep van deze documentatie zijn architecten, ontwerpers van informatiemodellen en softwareontwikkelaars van het DSO en de LVBB die moeten aansluiten bij STOP in domeinen waar de STOP-standaard geen invulling aan geeft.