Modellering van informatieobjecten

Een informatieobject bevat niet-tekstuele informatie die onderdeel uitmaakt van de voorschriften en regels uit de regeling, maar die niet voorkomt in de tekst van de regeling zelf. Informatieobjecten zijn dus geen illustraties, tabellen, etc., die wel onderdeel van de tekst zijn. Kortom informatie die niet in tekstuele vorm op een voor de mens leesbare manier weergegeven kan worden. Een voorbeeld van een informatieobject is de geografische afbakening van het werkingsgebied van een regeling.

Er bestaan muteerbare en niet muteerbare informatieobjecten.

Daarnaast kent STOP

  • het document als informatieobject, dit is een niet-muteerbaar informatieobject, en geeft ondersteuning voor "tekstuele documenten" die niet volgens STOP gecodeerd zijn.