Schema imop-gio.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/
Definitie

Dit schema beschrijft de geografische context waarin een besluit tot het vaststellen van een GIO genomen is

Informatie

Dit niet-geografische onderdeel kent alleen gio:GeografischeContext die de geografische context van een besluit vastlegt.

Informatiemodel
Eigenschappen
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.0.4