Schema imop-geo.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Definitie

Schema voor het serialiseren van een GIO in de STOP-standaard.

Informatie

Versie 1.0.4, documentatie up to date tot 16-12-2020.

Beschrijving

Dit schema is een GML Applicatieschema voor het serialiseren van een GIO in de STOP-standaard. Bestanden die voldoen aan dit schema kunnen na het aanpassen van een configuratiebestand worden geopend in QGIS. Instructies voor deze aanpassing zijn te vinden bij Geonovum

Een GIO is conceptueel beschreven in: GIOConceptueel.

Overzicht doorgevoerde wijzigingen

Het is een samenvoeging van het oude basisgeometrie schema (waar het nog steeds naar verwijst en een stuk van wat vroeger in imop-data zat.
 • Door deze reshuffle zit alle informatie waarover besloten wordt in dit bestand en hoeft alleen over dit bestand een data:hash berekend te worden.
 • Mutaties zit er niet meer in.
 • Groep element toegevoegd om Locaties te kunnen groepen.
 • Normwaarde elementen toegevoegd om bijvoorbeeld bouwhoogtes in een GIO te kunnnen coderen.

Aanvullende eisen aan bestand:

Voor de correcte werking van een GIO moet aan de volgende eisen voldaan zijn:

 1. Als er één locatie is in een GIO waar een waarde groepID is ingevuld moeten ze allemaal zijn ingevuld.
 2. Als een locatie een groepID heeft dan moet deze ook voorkomen in het lijstje groepen.
 3. Als een groepID voorkomt in het lijstje groepen dan moet er minstens 1 locatie zijn met dat groepID.
 4. Twee labels in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben.
 5. Twee groepID’s in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben.
 6. Als er één locatie is in een GIO waar kwantitatieveNormwaarde is ingevuld moeten ze allemaal een kwantitatieveWaarde hebben.
 7. Als er één locatie is in een GIO waar kwalitatieveNormwaarde is ingevuld moeten ze allemaal een kwalitatieveNormwaarde hebben.
 8. Van de elementen kwalitatieveNormwaarde en kwantitatieveNormwaarde in een Locatie mag er slechts één ingevuld zijn.
 9. Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben, moet de eenheid aanwezig zijn in de GIO.
 10. Een kwalitatieveNormwaarde mag geen lege string (“”) zijn.
 11. Dezelfde GUID mag niet meerdere keren voorkomen in één GIO.
 12. Eén GIO mag bij een locatie niet zowel een groepID als een normwaarde hebben.
Informatiemodel
Eigenschappen
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.0.4