Softwaredevelopment met STOP

Deze leeswijzers beschrijven hoe de functionaliteit van STOP informatiekundig gemodelleerd is en hoe deze technisch gerealiseerd moet worden. Doelgroep van deze leeswijzers zijn software-ontwikkelaars van leveranciers van bevoegd gezagen.

Snelstartgids voor STOP-XML

Beschrijft de invulling van de STOP-XML modules per stap binnen het proces van bekendmaken en consolideren.

Modellering van tekst

Beschrijft de tekstmodellen van STOP

Modellering van informatieobjecten

Beschrijft de verschillende typen informatieobjecten die STOP kent.

Naamgevingsconventie

Beschrijft de achtergrond van de naamgevingsconventies voor de identificatie van de diverse entiteiten die door STOP gemodelleerd worden, en de plaats waar de specificaties van de naamgeving zijn opgenomen.

Tijdsafhankelijke (context) informatie

Beschrijft het gebruik en de implementatie van de modules met contextinformatie zoals die in het STOP informatiemodel voorkomen.