Element data:vervangStappen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie binnen een data:Procedureverloop vervangen moeten worden

Informatiemodel Vervang (entiteit)
Diagram
Element data:Procedurestap
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:Procedurestap