Element data:versienummer

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een door het BG te bepalen string om de Expressions van één Work te onderscheiden.

Het versienummer wordt gebruikt in

  1. de "expression-identificatie" zoals beschreven op identificatie van documenten en informatieobjecten afkomstig van het Bevoegd Gezag.
  2. de wId
Informatie

Beperkingen aan de waarde

  1. combinatie van cijfers, onderkast- en bovenkast-letters en "-" (regex [a-zA-Z0-9\-]+).
  2. maximale lengte van 32 karakters

Let op: in een versienummer worden dus expliciet niet toegestaan

  1. underscore (_): omdat een versienummer gebruikt kan worden in een @wId, en hierin de underscore een belangrijke separator is, is deze niet toegestaan in het versienummer zelf.
  2. punt (.): omdat een versienummer gebruikt kan worden in een FRBR-identificatie, en de punt daarin de separator is om manifestations van expressions te onderscheiden, wordt de punt niet toegestaan in versienummer. Als versies in hun nummer volgens Semantic Versioning worden onderverdeeld in "major", "minor" en "patch", moet de punt worden vervangen door een streepje (-).

Voorbeelden

1-0a of v3-4-Build56237-7.

Informatiemodel Versienummer (eigenschap van Metadata regelingversie)
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door