Element data:uitgever

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

OWMS-mapping: dcterms:publisher

Informatie

Beperkingen

Zie maker voor de beperkingen aan de waarde en de waardelijsten.

De <uitgever> heeft een vaste waarde per blad:

Staatsblad
/tooi/id/ministerie/mnre1058: identificatie van "Ministerie van Justitie en Veiligheid"
Staatscourant
/tooi/id/ministerie/mnre1034: identificatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gemeenteblad
Een waarde uit de waardelijst /tooi/def/class/Gemeente
Provinciaal Blad:
Een waarde uit de waardelijst /tooi/def/class/Provincie
Waterschapsblad
Een waarde uit de waardelijst /tooi/def/class/Waterschap

Voorbeeld

<uitgever>/tooi/id/ministerie/mnre1058</uitgever>
Informatiemodel Uitgever (eigenschap van Metadata officiële publicatie)
Verwijzingen data:actor, data:eindverantwoordelijke, data:maker, rsc:id
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door