Element data:soortRegeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een nadere typering van een regeling, waarmee aangegeven kan worden wat de inhoud van de regeling is. Via deze typering kan bijvoorbeeld een Ministeriële regeling onderscheiden worden van andere regelingen.

Informatie

Beperkingen

Waarde uit waardelijst /join/id/stop/regelingtype

Voorbeeld

<soortRegeling>/join/id/stop/regelingtype_001</soortRegeling>
Informatiemodel Soort regeling (eigenschap van Metadata regeling)
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door