Element data:soortPublicatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De typering van de Officiele Publicatie.

Informatie

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:soortPublicatie> zijn opgenomen in de Waardelijst met id /join/id/stop/soortpublicatie.

In STOP v1.0.4 zijn twee waarden gedefinieerd:

  1. soortpublicatie_001: Bekendmaking van een besluit
  2. soortpublicatie_002: Kennisgeving

Voorbeeld

<soortPublicatie>/join/id/stop/soortpublicatie_001</soortPublicatie>
Informatiemodel Soort publicatie (eigenschap van Metadata officiële publicatie)
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door