Element data:soortBestuursorgaan

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De typering van het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor een besluit of regeling. Het bestuursorgaan is onderdeel van de data:eindverantwoordelijke.

Informatie

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:soortBestuursorgaan> zijn opgenomen in de Waardelijst met id /tooi/def/class/Bestuursorgaan.

Voorbeeld

<!-- college van burgemeester en wethouders --> <data:soortBestuursorgaan>/tooi/def/thes/kern/c_28ecfd6d</data:soortBestuursorgaan>

Informatiemodel Soort bestuursorgaan (eigenschap van Metadata besluit), Soort bestuursorgaan (eigenschap van Metadata regeling)
Verwijzingen data:eindverantwoordelijke, data:maker
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door