Element data:rechtsgebieden

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Informatie

Voorbeeld


     
  <rechtsgebieden>
   <rechtsgebied>...</rechtsgebied>
   <rechtsgebied>...</rechtsgebied>
  </rechtsgebieden>
  
Informatiemodel
Diagram
Element data:rechtsgebied
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:rechtsgebied