Element data:publicatieblad

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Informatie

Beperkingen

De bladnamen zijn opgenomen in Waardelijst /tooi/id/bekendmakingsblad.

Voorbeeld

<publicatieblad>/tooi/def/concept/c_0670bae1</publicatieblad>
Informatiemodel
Verwijzingen data:gepubliceerdOp, data:jaargang, data:publicatienummer, tekst:Bladaanduiding
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door