Element data:procedurestappen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het element <data:procedurestappen> is het container-element voor alle <Procedurestappen> binnen een verloop.

Informatie

Voorbeeld


   <procedurestappen>
    <Procedurestap>...</Procedurestap>
    <Procedurestap>...</Procedurestap>
   </procedurestappen>
  
Informatiemodel
Diagram
Element data:Procedurestap
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:Procedurestap