Element data:maker

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Informatie

Beperkingen

De waarde is de identificatie van een Openbaar Lichaam. Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

De naam van deze eigenschap was in STOP v0.97 <imop:bevoegdGezag>; deze STOP-versie kende naast <imop:bevoegdGezag> ook het "type gezag". Deze eigenschap van het Openbaar Lichaam is geen eigenschap van het Instrument.

Het nieuwe model schrijft nu voor dat een Openbaar Lichaam wordt aangewezen middels een IRI uit een waardelijst. De waarde voldoet aan de regels voor IRI zoals vastgelegd in de IRI-strategie, zonder het "domein". De IRI is afkomstig uit een van de volgende waardelijsten:

  • Gemeente: /tooi/id/gemeente
  • Waterschap: /tooi/id/waterschap
  • Ministerie: /tooi/id/ministerie
  • Provincie: /tooi/id/provincie

Voorbeeld

<!-- Gemeente Amersfoort is -->
      <maker>/tooi/id/gemeente/gm0307</maker>
Informatiemodel Maker (eigenschap van Metadata besluit), Maker (eigenschap van Metadata regeling), Maker (eigenschap van Metadata Informatieobject), Maker (eigenschap van Metadata kennisgeving)
Verwijzingen data:actor, data:eindverantwoordelijke, data:soortBestuursorgaan, data:uitgever, rsc:id
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door