Element data:informatieobjectRefs

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het <data:informatieobjectRefs> is het container-element voor alle in het Besluit vastgesteld informatieobjecten.

Informatie

Voorbeeld


  
  <informatieobjectRefs>
   <informatieobjectRef>...</informatieobjectRef>
   <informatieobjectRef>...</informatieobjectRef>
  </informatieobjectRefs>
  
Informatiemodel
Diagram
Element data:informatieobjectRef
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:informatieobjectRef