Element data:formaatInformatieobject

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het technische uitwisselformaat (dataformaat) van het informatieobject

Informatie

Via deze typering kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat een informatieobject een Geografisch informatieobject is.

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:formaatInformatieobject> zijn opgenomen in de Waardelijst met id /join/id/stop/formaatinformatieobject.

Voorbeeld

/join/id/stop/informatieobject/gio_002
Informatiemodel
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door