Element data:eindverantwoordelijke

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Informatie

Bron

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

In OWMS4 heet deze eigenschap overheid.authority.

Beperkingen

Zie data:maker voor de beperkingen aan de waarde en de toepasselijke waardelijsten.

Voorbeeld


      <eindverantwoordelijke>/tooi/id/gemeente/gm1667</eindverantwoordelijke>
Informatiemodel Eindverantwoordelijke (eigenschap van Resource vindplaats), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata besluit), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata Informatieobject), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata regeling), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Resource specificatie), Eindverantwoordelijke (eigenschap van Metadata kennisgeving)
Verwijzingen data:actor, data:maker, data:soortBestuursorgaan, data:uitgever, rsc:eindverantwoordelijke
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door