Element data:eindeInzagetermijnOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De datum waarop de inzagetermijn van een ontwerpbesluit eindigt. Dit is de eerste dag waarop géén zienswijzen op het ontwerpbesluit meer kunnen worden ingediend

Informatie

Voorbeeld

<eindeInzagetermijnOp>2020-03-31</eindeInzagetermijnOp>
Informatiemodel Einde inzagetermijn op (eigenschap van Metadata publicatie kennisgeving)
Verwijzingen data:beginInzagetermijnOp
Diagram

Type xs:date
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door