Element data:eId

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een eId is een verwijzing naar de plaats in de tekst waar de relevante informatie beschreven is.

Informatie

Afhankelijk van de context kan de data:eId een andere betekenis hebben, zie daarvoor de documentatie van de verschillende contexten in het informatiemodel.

Het attribuut @eId is een identificatie van een onderdeel van de tekst en wordt in attribuutgroep tekst:agAKN beschreven. De conventie om een eId samen te bepalen wordt gegeven in de leeswijzer over eId en wId

Beperkingen

Zie data:BeoogdeRegelgeving voor beperkingen aan <data:eId> in combinatie met data:Tijdstempel.

Voorbeeld van een eId die verwijst naar een tekst:WijzigArtikel van een besluit

<eId>art__5</eId>

Voorbeeld van een eId die verwijst naar de tekst:ExtIoRef voor een Informatieobject

<eId>regeling!cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_1</eId>
Informatiemodel eId (eigenschap van Beoogd informatieobject), eId (eigenschap van Beoogde regeling), eId (eigenschap van Intrekking regeling), eId (eigenschap van Tijdstempel)
Verwijzingen attribuutgroep tekst:agAKN
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door