Element data:bestandsnaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een bestand waarin de informatie van het informatieobject is geserialiseerd. Van een bestand kan de onveranderlijkheid worden aangetoond middels een hash.

Informatie

Voorbeeld

<data:bestandsnaam>Centrumgebied.gml<data:bestandsnaam>
Informatiemodel Bestand (entiteit)
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door