Element data:actor

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De organisatie (zoals een Openbaar Lichaam) die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde Procedurestap

Informatie

Beperkingen

Zie voor een verder beschrijving van de vulling met Openbare Lichamen de documentatie van data:maker.

Voorbeeld

<actor>/join/id/stop/gemeente/gm0000</actor>
Informatiemodel Actor (eigenschap van Procedurestap)
Verwijzingen data:eindverantwoordelijke, data:maker, data:uitgever
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door